Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů obcí Šípy, Milíčov a Bělbožice

Sbor byl založen roku 1897.

Počet členů k 1. 1. 2013 je 30 členů + 3 přispívající.

Starosta SDH    : Josef Slabý (Šípy)

Velitel družstva :  Luboš Trejbal (Šípy)

Strojníci : Zdeněk Kounovský (Milíčov), Jan Majer (Bělbožice), Luboš Trejbal (Šípy)

Hospodář : Tomáš Slabý (Šípy)

 

Sbor je členem okrsku Čistá, do kterého patří ještě SDH Čistá, SDH Břežany, SDH Všesulov, SDH Zavidov, SDH Václavy, SDH Zdeslav a SDH Velká Chmelišná.

Sbor dobrovolných hasičů Šípy, Bělbožice a Milíčov pořádá každoročně tradiční Staročeské máje s průvodem po výše uvedených obcích a následnou večerní taneční zábavou.

SDH se každoročně účastní I. kola požárního sportu ve Zdeslavi, kde vzorně reprezentuje naši obec.

V posledních třech letech se družstvo umístilo v okrsku 1x na místě prvém a 2x na místě druhém.

V celkovém umístění bylo družstvo 2x na místě třetím, 1x na místě čtvrtém. Každoročně se této soutěže účastní také družstvo dětí. V posledních třech letech bylo 1x na místě druhém a 2x na místě třetím. Před třemi roky SDH Šípy reprezentovalo také družstvo žen, které se umístilo na místě třetím.

V roce 1997 sbor uspořádal oslavu ke 100. výročí založení hasičského sboru, při které byl slavnostní průvod obcí, položení věnce u pomníku a večerní taneční zábava.

Každá obec má jednu požární stříkačku.

HIstorická koňská stříkačka z roku 1925 je umístěna v požární zbrojnici v obci Milíčov. Je používaná při různých oslavách, převáděcích akcí apod.  V roce 1925 byl založen i "Sbor dobrovolných hasičů v Milíčově".

Oprava požární zbrojnice se uskutečnila v roce 2011 za pomoci dotace.

Hasičský sbor Šípy - Bělbožice vlastnil do roku 1996 také historickou stříkačku, která byla z roku 1926. Bohužel stříkačka byla  prodaná do soukromého vlastnictví (Muzeum řemesel v Letohradu).